ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Γιάννης προς Γιάννη
  Γιάννης προς Γιάννη  


Συνάντηση εργασίας σχετικά με την τύχη του Πανεπιστημίου στη Σύρο, είχε ο δήμαρχος Γιάννης Δεκαβάλλας και ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Τμήματος, καθηγητής, Γιάννης Δαρζέντας.

Παρότι κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας διαβεβαιώνουν ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν θα “πειραχθεί” στο πλαίσιο των καταργήσεων ή των συγχωνεύσεων πανεπιστημιακών τμημάτων που πρόκειται να ακολουθήσουν και οι δύο συμφώνησαν ότι θα πρέπει τόσο ο Δήμος, όσο και οι τοπικοί φορείς να είναι σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να αποφευχθεί ακόμη και η σκέψη των ιθυνόντων για την μεταφορά του πανεπιστημιακού τμήματος από τη Σύρο.

Τα βασικά επιχειρήματα που διαθέτει η Σύρος είναι:

*Η ποιότητα των σπουδών του τμήματος που αποδεικνύεται από τις επιτυχίες των φοιτητών του ακόμη και στο εξωτερικό.
*Η θετικότατη αξιολόγηση που έγινε από το εξωτερικούς αξιολογητές, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και υπό την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
*Το χαμηλό οικονομικά λειτουργικό κόστος που έχει το Πανεπιστήμιο στη Σύρο λόγω της μεγάλης υποστήριξης από το Δήμο και της δωρεάν παραχώρησης σειράς κτιρίων από αυτόν για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος.
*Το ότι το τμήμα της Σύρου είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα με αυτό το περιεχόμενο σπουδών που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι στημένο στον πλέον κατάλληλο χώρο, λόγω της μεγάλης βιομηχανικής ιστορίας και παράδοσης που έχει η Σύρος.
*Η μεγάλη υποστήριξη που έχει το πανεπιστήμιο από το σύνολο της Συριανής κοινωνίας.Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει οι πάντες να είναι σε επιφυλακή και να ενημερώνεται η τοπική κοινωνία διαρκώς για την εξέλιξη του θέματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου