ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Το κείμενο με τα αιτήματα μας που διαβάστηκε και παραδόθηκε στο συμβούλιο σπουδών του τμήματος.

Προς Προσωρινή Γενική Συνέλευση Τμήματος

Οι κινητοποιήσεις του φοιτητικού μας συλλόγου τις τελευταίες εβδομάδες, μπορεί να ξέσπασαν με αφορμή ένα τραγικό γεγονός, αλλά μέσα από τη ζύμωση των ημερών αναδύθηκαν κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος, οι οποίες αναγνωρίζονται ως τα βασικά αίτια της παρούσας κατάστασης. Θεωρώντας ως βασικό στόχο την ανατροπή και αναδιάρθρωση του συστήματος αυτού, κρίνουμε ότι η αρχή της αλλαγής αυτής πρέπει να γίνει από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κατ’ επέκταση από το τμήμα μας. Ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθοριστική για την εξέλιξη και τη μελλοντική λειτουργία του τμήματός μας, πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν άμεσα δυναμικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αναγκάζουν τη σχολή να φυτοζωεί, με αποτέλεσμα η σημερινή κατάσταση να απέχει έτη φωτός από το πρότυπο πανεπιστήμιο που θέλουμε και κάποιοι ονειρεύτηκαν κατά την ίδρυση του.

Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται κυρίως η κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, που ακόμα και σήμερα που χάνεται το εξάμηνό μας δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον, καθώς και όλοι εμείς που εθελοτυφλούσαμε στα τεράστια και καθημερινά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνουμε ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι παγιωμένες αντιλήψεις για θεσμούς και διαδικασίες και να αγωνιστούμε μαζικά και συντεταγμένα το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του τμήματος μας. Αναγνωρίζουμε τα παρακάτω ως τα σημαντικότερα εσωτερικά προβλήματα και πιστεύουμε ότι η επίλυση τους μπορεί και πρέπει να γίνει άμεσα:

Το κτιριακό είναι ένα στάσιμο πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Βασικά από την ίδρυση αυτού του Τμήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κωλυσιεργία πάνω σε αυτό το θέμα έχει εγγυηθεί μέχρι τώρα την εκπλήρωση των κτιριακών απαιτήσεων ενός Πανεπιστημιακού – Πολυτεχνικού Τμήματος. Όλα αυτά τα χρόνια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις Πρυτανικές και ακαδημαϊκές προθέσεις. Απαιτούμε άμεση μεταστέγαση στο χώρο του στρατοπέδου χωρίς άλλες αναβολές και δικαιολογίες. Ακόμα και το Γυμνάσιο που πήρε 3 χρόνια και ακόμα δεν μας έχει παραδοθεί επίσημα, παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις και λάθη και σε πολλά του σημεία χρειάζεται πάλι ανακαίνιση. Σίγουρα δεν αποτελεί μόνο δική σας ευθύνη αυτό, αλλά από τη στιγμή που σε συναντήσεις που είχαμε με τοπικούς φορείς, η ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου αποτελεί γι’ αυτούς το σημαντικότερο πρόβλημα του νησιού, πρέπει να κινηθούμε οργανωμένα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ζητάμε τη δημιουργία εργαστηρίου ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες εκπαίδευσης ενός Μηχανικού Σχεδίασης. Ενός εργαστηρίου ικανοποιητικών διαστάσεων, πλήρους εξοπλισμένου με μηχανήματα που η ποιότητα και η λειτουργικότητά τους να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση, όπου άτομα σωστά εκπαιδευμένα θα βοηθούν και θα δείχνουν στους εκάστοτε φοιτητές πως θα γίνεται η σωστή χρήση των μηχανημάτων. Είναι προσβλητικό το γεγονός ότι τα πιο περίπλοκα εργαλεία στα «εργαστήρια» μας είναι το φελιζόλ, το κοπίδι και ο κανόνας. Ζητάμε να μάθουμε τι σκοπό λειτουργίας έχουν οι δύο διεθνείς διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν για εργαστήρια. Αρχικά, θα πρέπει να αποκτήσουμε τουλάχιστον ένα εργαστήριο κατασκευής μακέτας. Είναι λυπηρό, μετά από τόσα χρόνια, να αποφοιτούν άτομα χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με βασικά στοιχεία μηχανικού.

Μετά από 9 χρόνια λειτουργίας ακόμα δεν έχουν διασφαλιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος μας. Επιπλέον ,σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στην Χίο εξασφάλισε τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του ως ανεξάρτητος κλάδος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Κάτι το οποίο χρόνια τώρα αποτελεί βασικό αίτημα αλλά και ταυτόχρονα μια ουτοπία για το τμήμα μας. Το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο όσων αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όσον αφορά τον οδηγό σπουδών, είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά η γνώμη των φοιτητών, η οποία τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται. Δεν ξέρουμε όμως αν πρέπει να περιμένουμε μεγάλες τομές, κι αν πρέπει να βλέπουμε το μέλλον, δηλαδή μία αλλαγή με την εφαρμογή της Συνθήκης της Μπολόνια που θα επηρεάσει τα Πολυτεχνεία. Σίγουρα, από τα σημαντικότερα ζητήματα του οδηγού σπουδών αποτελεί η κατεύθυνση της Σχεδίασης με Η/Υ, ενώ η δημιουργία ενός εσωτερικού οργάνου αξιολόγησης του διδακτικού έργου κρίνεται απαραίτητη.

Οι φοιτητές δεν έχουν ιδέα για την έρευνα που διεξάγεται στο τμήμα και σας θέτουμε ζητήματα προς πληροφόρησή μας. Να υπάρχει διαφάνεια στις έρευνες που διεξάγονται στο Τμήμα και να υπάρχει δυναμική ενημέρωση γι’ αυτές. Να γνωστοποιείται στους φοιτητές το πώς οι έρευνες σχετίζονται με τα μαθήματα που διδάσκονται. Ακόμα, θα πρέπει οι εργασίες από τα πρώτα έτη σπουδών να γίνονται βάσει ερευνητικών εργασιών και να μην έρχεται σε επαφή ο φοιτητής για πρώτη φορά με ερευνητικό άρθρο στο 4 έτος ή κατευθείαν στη διπλωματική.

Απαιτούμε τη θέσμιση τριήμερης ελάχιστης παραμονής των καθηγητών στη Σύρο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία και συνεργασία με τους φοιτητές πάνω σε θέματα εργασιών, διπλωματικών, συμβουλευτικών συναντήσεων. Καταδικάζουμε ενέργειες που αντιβαίνουν με την παραπάνω λογική.

Ζητάμε να καθιερωθεί ένα μεγάλο μέρος του ωρολογίου προγράμματος της Τετάρτης ως χρόνος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου ή όταν αυτή δεν χρίζεται απαραίτητη, να πραγματοποιείται Συμβούλιο σπουδών ή διάλεξη από καθηγητή για ορισμένο θέμα, που δεν αφορά απαραίτητα πανεπιστημιακά ζητήματα καθώς είναι γενική παραδοχή πως ο ακαδημαϊκός δάσκαλος δεν περιορίζεται στο εκπαιδευτικό έργο του αλλά και στην δημιουργία ερεθισμάτων για την γενικότερη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού πολίτη . Με τα τελευταία γεγονότα, καταλάβαμε το λάθος σας να μας αναγκάζετε σε Συνέλευση στις 9 το βράδυ.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα πρέπει να έχει ως μοναδικό γνώμονα καθορισμού το συμφέρον και την εξυπηρέτηση των φοιτητών και να μην γίνεται υποσημείωση στην ήδη φορτωμένη ατζέντα του κάθε καθηγητή. Πόσο ακόμα θα περιμένουμε το πρόγραμμα της εξεταστικής μέχρι το τελευταίο σαββατοκύριακο;

Είναι ανούσιο να φτάνουν τα συγγράμματα στα χέρια των φοιτητών ακριβώς πριν την περίοδο της εξεταστικής. Μπορεί ο νέος Νόμος – Πλαίσιο να είναι ένα επιπρόσθετο βάρος για αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό ας απαιτήσουμε τη μη εφαρμογή του. Ζητάμε βιβλία για όλα τα μαθήματα στις αρχές κάθε εξαμήνου.

Επίσης ζητάμε να διατίθενται δωρεάν σημειώσεις από κάθε καθηγητή στα ελληνικά. Δεν απορρίπτουμε την αγγλική γλώσσα εφόσον είναι αναγκαία για τις εργασίες, αλλά είναι αδιανόητο να παραμένουν επί χρόνια σημειώσεις αμετάφραστες. Στην ίδια κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να γίνει μία προσπάθεια ενίσχυσης των πανεπιστημιακών εκδόσεων.

Ζητάμε τη δημιουργία ενός συνδέσμου για την ιστοσελίδα του Φοιτητικού Συλλόγου μέσα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Τη σελίδα θα τη διαχειρίζονται τα μέλη του φοιτητικού συλλόγου αυτοβούλως, χωρίς να υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή λογοκρισίας ή κυρώσεων.

Ζητάμε τη θέσπιση ετήσιου 3μερου φεστιβάλ, παρόμοιου ύφους και ήθους με αυτό που διοργανώνουμε τώρα. Πιστεύουμε ότι η σύνδεση των μαθημάτων και η δημιουργία εργασιών στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα είναι προς όφελος και των μαθησιακών αναγκών των φοιτητών και του ίδιου του φεστιβάλ.

Τέλος, ζητάμε εξοπλισμένο γραφείο του άστεγου φοιτητικού συλλόγου καθώς και την υλικοτεχνική κάλυψη των αναγκών των φοιτητικών ομάδων και δραστηριοτήτων.

Πρέπει να γίνει προσπάθεια συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς έτσι ώστε να γίνει μεγαλύτερη προώθηση των φοιτητών στην κοινωνία. Είναι καιρός να αρχίσει να θεωρείται το Πανεπιστήμιο αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας κι αυτό θα επιτευχθεί με τη διείσδυση των σχεδιαστικών ιδεών των φοιτητών στη συνδιαμόρφωση της σχεδιαστικής και αρχιτεκτονικής κουλτούρας της τοπικής κοινωνίας. Οι τοπικοί φορείς είναι διατεθειμένοι να κατασκευάζουν τις ιδέες μας.

9 σχόλια:

 1. εδω μπορουμε να κανουμε περαιτερω προτασεις ή ειναι τετελεσμενο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. profanos kai mporoume na kanoume protaseis kai alages kai eksalou afto einai 8emito. isos einai mia kali arxi o ka8enas na arxisei na protinei pragmata edo mesa oste na arxisei mia epikodomitiki sizitisi epi tis ousias h opoia 8a metafer8ei kai sti G.S.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ καλό το κείμενο. Μπράβο μας! zaxos

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν οντως εχουμε βαλει στοχο το τμημα μας να πλησιασει την εννοια της πρότυπης λειτουργίας, πέρα απο τις παρεμβασεις σε κλασσικα ζητηματα (που ειναι σιγουρο οτι αν δεν λυθουν αυτα δεν γινεται να προχωρησουμε παρακατω) θα ήταν χρησιμο, λοιπον, να δουμε πιο σφαιρικα την κατασταση.

  Λογω της ιδιαιτεροτητας του αντικειμενου μας αλλα και της περιοχης που φιλοξενει το Τμημα, ειναι απαραιτητη η αλληλεπιδραση με αντιστοιχα τμηματα του εξωτερικου.
  Θα μπορουσε το τμημα μας, να προσκαλει καθε χρονο στη Συρο αλλο Τμημα εκτος Ελλαδος να παρουσιασει project (μια ομαδα φοιτητων με τον καθηγητη τους) στους δικους μας φοιτητες. [το οποιο πιθανον θα μπορουσε να λαμβανει χωρα το διαστημα του φεστιβαλ]
  Σε αυτη την κατευθυνση θα μπορουσαμε να πουμε οτι βοηθανε τα ταξιδια που οργανωνονται σε διαφορετικη χωρα καθε χρονο. Ομως θα πρεπει να γινεται με μεγαλυτερη προσοχη η οργανωση αυτων, να αξιοποιειται με τον καλυτερο τροπο το καθε ταξιδι σχετικα με τις επισκεψεις που θα γινουν σε εταιριες ή πανεπιστημιακα ιδρυματα κτλ. Τελος, να επαναλαμβανονται περισσοτερες της μιας φορας μεσα στον κυκλο σπουδων (θα μπορουσαν να ειναι πχ: 3 φορες, σε 2ο, 3ο & 4ο ετος)

  Αλλη ενεργεια που προσφερεται για ανατροφοδοτηση του συστηματος (βλ Πανεπιστημιο) ειναι η καθιερωση επισημης επισκεψης των αποφοιτων. Η παρουσιαση της πορειας τους αφου αποφοιτησαν απο το ΤΜΣΠΣ: μεταπτυχιακο / διδακτορικο / δευτερο πτυχιο / αγορα εργασιας / αλλο ---> παρουσιαση σημαντικων project, σχολια και παρατηρησεις πανω στην λειτουργια αλλων ιδρυματων, και αλλα πολλα χρησιμα συμπερασματα.

  Οσο για το προβλημα των διπλωματικων εργασιων που μας εχει απασχολησει ολους, μια καλη αρχη θα ηταν να ζητηθει απο τους καθηγητες να προτεινουν ο καθενας μια σειρα θεματων διαθεσιμα προς εκπονηση. Αυτη τη στιγμη στο site υπαρχουν καποια ξεχασμενα απο αρκετα χρονια πριν, απο μια μειοψηφια των καθηγητων. Υστερα, μια και οι καθηγητες μας εχουν απαιτησεις οσων αφορα το επιπεδο (και καλα κανουν) πιστευω οτι ειναι απαραιτητο ενα προπαρασκευαστικο μαθημα ή σεμιναριο.

  Υπαρχουν όμως και ζητηματα που εχουν λειτουργησει σωστα στο παρελθον και αντι για να βελτιωθουν κινουνται προς την αντιθετη κατευθυνση. Πρωτο παραδειγμα είναι τα εργαστηρια Η/Υ, που λειτουργουσαν στο κεντρο της πολης, επι 24ωρου βασεως, με υψηλες ταχυτητες συνδεσης και γενικα ικανοποιητικη λειτουργια των μηχανηματων. Ενώ τωρα…
  Και τελος, για ένα διαστημα πραγματοποιουνταν διαλεξεις από τους ερευνητες, διδασκοντες και καθηγητες μας και πρεπει να ξαναξεκινησουν. Και επιπλεον να καθιερωθουν μηνιαιες διαλεξεις από designers, μηχανικους, αρχιτεκτονες, ζωγραφους, γλυπτες, υπευθυνους marketing και οποια άλλη ειδικοτητα μπορει να μας αφορα.

  ως εδω!
  Good Luck!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το κειμενο ειναι πολυ καλο και οντως εμπεριεχει συμπικνωμενα ισως τα προβληματα που τριγυριζουν το τμημα μας. Σιγουρα το να προωθηθει μια περαιτερω συζητηση μεσω του blog και σε ατομα που ως τωρα δεν εχουν ασχοληθει θα ταν πολυ καλο ... τι εννοω με αυτο ... καποιοι καλως η κακως εχουν συνδεσει το blog με την καταληψη το οποιο ειναι λαθος μεγιστο. Το να τους αλλαξουμε την γνωμη δεν ξερω αν ειναι σκοπιμο στην συγκεκριμενη χρονικη περιοδο , ουτε αν ειναι ευφικτο επισης. Το να τους επιστησουμε την προσοχη ομως σε ενα θεμα που σιγουρα τους αφορα ειναι πιο ευκολο, και ισως να βοηθησει στο να δουν και τι δουλεια γινεται στο blog αλλα και στην καταληψη (χωρις να σημαινει οτι τα αλλα δεν θα πρεπε να τους αφορουν ).

  Σε οσα γραφτηκαν στο πιο πανω ποστ συμφωνω και συγκεκριμενα στην τελευταια παραγραφο του Σαινιου επαυξανω κιολας... ε οχι να δινουμε τα 20ευρα στα design πανοραματα κ σε καθε τετοιο σκηνικο....

  αυτααα :P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. bonus post: Εννοουσα στελνοντας καποιο email για το συγκεκριμενο θεμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κατι ακομα...
  Ενα αλλο ζητημα ειναι το portfolio του καθε φοιτητη. Αυτο ειναι το μεσο του για να προχωρησει απο δω και περα. Οι εργασιες και τα projects ειναι πολυαριθμα κατα την διαρκεια των σπουδων. Πρεπει να υπαρξει ενημερωση απο την πρωτη μερα του πρωτου ετους, ότι ξεκινουν οι φοιτητες και χτιζουν τον φακελο τους, ποιος ειναι ο καλυτερος τροπος που μπορει να παρουσιαστει η δουλεια αυτη ως portfolio. Να εχουν τα παιδια εξ αρχης συνειδηση οτι δεν παραδιδουν απλα μια εργασια για να ειναι συνεπεις αλλα ειναι κομματι ενος μεγαλυτερου παζλ που μετα απο λιγο καιρο θα μπορει να χρησιμοποιησει σαν διαβατηριο (τουλαχιστον για ενα μεγαλο ποσοστο των επιλογων που εχουμε μετα τη σχολη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank26_1_9_841.php

  Ευχαριστούμε όποιον το έκανε καταχώρηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή