ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Ψηφισμα για τα κέντρα ελευθέρων σπουδών Συγκλήτου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
* εκφράζει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια, από όπου αυτή και αν προέρχεται, η οποία άμεσα ή έμμεσα θίγει το κύρος και την υπόσταση της Δημόσιας δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είχε και συνεχίζει να έχει κυρίαρχη συνεισφορά στην ανάπτυξη εθνικού κοινωνικού κεφαλαίου και στην ανάπτυξη της χώρας
* απορρίπτει, σε όλους τους τόνους, κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου χαρακτήρα της Δημόσιας δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης και της υποβάθμισης δια της εμπορευματοποίησης του κοινωνικού αγαθού της Εκπαίδευσης
* αποτυπώνει την πολιτική ευθύνη των αρμοδίων παραγόντων της Πολιτείας, οι οποίοι τα τελευταία είκοσι χρόνια, μετά την Οδηγία 89/48 για ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση, μετά το ΠΔ 165/2000 και τα διάδοχά του που τη μετέφεραν στην Ελληνική έννομη τάξη, αλλά κυρίως μετά τη συνολική Οδηγία 2005/36, επέτρεπαν θεσμικά, την χωρίς κανέναν έλεγχο ίδρυση και λειτουργία κέντρων ελευθέρων σπουδών, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, παρακολουθούσαν, τη διόγκωση των προβλημάτων χωρίς να λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο πρόληψης ή έστω έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των διαφαινόμενων αδιεξόδων
* τονίζει την κατηγορηματική διαφωνία της σε όποια επιχειρούμενη ψευδεπίγραφη «αναβάθμιση» των κάθε λογής κέντρων ελευθέρων σπουδών, ατυχώς αποκαλούμενων «ιδρυμάτων του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου με τα Πανεπιστήμια», δια της αναγνώρισης στους αποφοίτους τους επαγγελματικών δικαιωμάτων ίδιων με εκείνα των πτυχιούχων και διπλωματούχων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην αγορά εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
* δηλώνει την αντίθεσή της στις προβλέψεις βιαστικής εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και άμεσης συμμόρφωσης με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θα θίξει ευθέως τον πυρήνα των στόχων και της λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης
* επιθυμεί να ενημερώσει την Ελληνική περιφέρεια - και κυρίως τη νησιωτική στην οποία δραστηριοποιείται - ότι η Οδηγία 2005/36, σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο περί μετεγγραφών, θα πλήξει δραματικά την ακαδημαϊκή λειτουργία των περιφερειακών Πανεπιστημίων και δευτερογενώς θα διαταράξει τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό ιστό στο σύνολο της Ελληνικής περιφέρειας
* καλεί τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να εκφράσουν την ξεκάθαρη υποστήριξή τους στο διαχρονικό ρόλο και τις προοπτικές των Δημόσιων Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και να συνεισφέρουν στη σύνταξη άρτιων επιστημονικών απόψεων, ενισχύοντας την απαιτούμενη νομική επιχειρηματολογία για την αντιμετώπιση της πλέον απαξιωτικής παρέμβασης στην πορεία της παιδείας της χώρας
* και κυρίως καλεί την Κυβέρνηση, την έσχατη ώρα, να αναλογιστεί την ιστορικότητα των στιγμών για τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την Ελληνική κοινωνία, να σταθεί αρωγός στο πλευρό των Δημόσιων Πανεπιστημίων, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, συνεργαζόμενη με τα λοιπά διαφωνούντα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσει άμεσα και εμφατικά το θέμα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συντάξει νομικά άρτια επιχειρηματολογία, εκφράζοντας με σαφήνεια την απαίτηση για τα αυτονόητα, ότι δηλαδή η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα «ουσιαστικής αξίας εκπαίδευσης» μέσα στα Πανεπιστήμια

30 Οκτωβρίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου