ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Από άλλη οπτική γωνία...τα γεγονότα της 25ης Μαρτίου στη Σύρο

Παρασκευή 27 Μαρτίου, το άρθρο «Παρεμπόδιση Διαδήλωσης;!!» αναφέρεται στην ειρηνική
διαδήλωση που έλαβε χώρα την 25η Μαρτίου 2009 με αφορμή την άφιξή του κ. Υπουργού κ.
Παυλόπουλου στην Σύρο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά την διάρκεια της διαδήλωσης, οι
αστυνομικές δυνάμεις έσκισαν το πανό των φοιτητών και η πράξη αυτή χαρακτηρίστηκε «αδιανόητη και απαράδεχτη» Στην συνέχεια γίνεται επίκληση του συντάγματος της Ελλάδος για να χαρακτηριστεί η όποια προσπάθεια καταστολής της διαδήλωσης, παράνομη. Αναφορά έγινε εμμέσως στο άρθρο 5 (ελευθερία έκφρασης) και στο άρθρο 11 (δικαίωμα συνάθροισης) αλλά άστοχα. Μία σημείωση που έγινε στο άρθρο, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί είχαν παραλείψει να φορέσουν τα διακριτικά τους, πράγμα που δεν ισχύει. Η ερώτηση «Που είναι τα διακριτικά σου;» την ώρα της πορείας έγινε σε αξιωματικό της αστυνομίας που βάσει του Κανονισμού δεν φοράει διακριτικά παρά μόνο αστέρια.

Για να είμαι σαφής ,παρακάτω παρουσιάζονται τα σχετικά άρθρα του συντάγματος και του Ποινικού Κώδικα για να δώσουν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Οι πολίτες που συμμετείχαν στην συγκέντρωση και την πορεία της 25ης Μαρτίου, τήρησαν tους νόμους του κράτους;
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 του Συντάγματος: Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους Ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 του Συντάγματος :
1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών η πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται ότι εξαιρούνται αυτής της προστασίας οι Υπουργοί ή οι Αστυνομικοί.

Η προσβολή της τιμής των συνανθρώπων μας αποτελεί ποινικό αδίκημα και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 361 του ποινικού Κώδικα:
1. Οποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης* (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης.
2. Οταν η προσβολή της τιμής δεν είναι ιδιαίτερα** βαριά, αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις και το πρόσωπο του ατόμου που προσβλήθηκε, ο υπαίτιος τιμωρείται με κράτηση ή με πρόστιμο.
3. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 308 έχει και σ' αυτή την περίπτωση εφαρμογή.

Τα άτομα που συμμετείχαν στην συγκέντρωση και την πορεία είχαν κατοχυρωμένο το σχετικό δικαίωμα από το Σύνταγμα αφού σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 11 του Συντάγματος:
1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.
2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει

Β) Ήταν όμως επιτρεπτή ή όχι η απαγόρευση της πορείας από την Αστυνομία; « Τόσο το Σύνταγμα της Ελλάδας όσο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
επιτρέπουν κάτω από προϋποθέσεις τον περιορισμό κάποιων από τις Συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών, ιδίως για λόγους δημόσιας τάξης.Η δημόσια τάξη εμφανίζεται ως περιορισμός των ελευθεριών σε αρκετές διατάξεις της εσωτερικής έννομης τάξης και της ΕΣΔΑ. Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ η δημόσια τάξη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να είναι θεμιτός περιορισμός των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με τη συνθήκη. Η προσφυγή στη δημόσια τάξη γίνεται μέσω τηςρήτρας περί νομιμότητας του σκοπού, στον οποίο πρέπει να αποβλέπει το συγκεκριμένο μέτρο, η οποία συνοδεύει τα αρθρα 9, 10 και 11 της ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο της εξέτασης της νομιμότητας του μέτρου η διατήρηση της δημόσιας τάξης έχει κριθεί ως νόμιμος σκοπός για την λήψη ενός μέτρου από τη νομολογία του ΕυρΔΔΑ. Στο Σύνταγμα η δημόσια τάξη εμφανίζεται ως περιορισμός των δικαιωμάτων είτε μέσω της ρήτρας «τηρώντας τους νόμους του κράτους» η οποία συνοδεύει ως επιφύλαξη την άσκηση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με τις διατάξεις των αρθρων 12, 14, και 20 (δικαίωμα συνένωσης, ελευθερία της έκφρασης και δικαίωμα δικαστικής προστασίας), είτε άμεσα όπως συμβαίνει με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται με τα αρθρα 11 και 13 (ελευθερία συνάθροισης και ελευθερία λατρείας αντίστοιχα). Στο επίπεδο του κοινού νόμου το Στ κεφάλαιο του ειδικού μέρους του Π.Κ, περιλαμβάνει τις διατάξεις περί επιβουλής της δημοσίας τάξης. Το έννομο αγαθό που προστατεύουν οι σχετικές διατάξεις είναι η κατάσταση κοινής ειρήνης που επικρατεί σε ορισμένο χρόνο και τόπο. Πρόκειται για την κατάσταση κοινωνικής ηρεμίας που επιτρέπει στα άτομα να συμβιώνουν ειρηνικά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνύπαρξη όλων των επιμέρους ατόμων με όρους που να επιτρέπουν την απόλαυση της «κοινής ειρήνης» από όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου. (από δημοσίευμα του Tου ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ.Ν – Δικηγόρου) »

Γ) Από την στιγμή που η Αστυνομία έκρινε ότι πρέπει να απαγορευθεί η πορεία και η απόφασή της αυτή ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, ποιος ευθύνεται για τις όποιες παρεκτροπές; Έπρεπε ή όχι να συμμορφωθούν οι φοιτητές με την απόφαση αυτή; Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 171 του Ποινικού Κώδικα :
1. Όποιος μετέχει σε δημόσια συνάθροιση στο ύπαιθρο που απαγορεύτηκε νόμιμα από την αρμόδια αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.
2. Όταν πλήθος συγκεντρωμένο στο ύπαιθρο κληθεί νόμιμα από τον αρμόδιο πολιτικό ή στρατιωτικό υπάλληλο να διαλυθεί, καθένας από τους συγκεντρωμένους που δεν απομακρύνεται από τη συνάθροιση μετά την τρίτη πρόσκληση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Δ) Επίσης όταν οι διαδηλωτές αρνούνται να πορευθούν επάνω στο πεζοδρόμιο και θέλουν να κλείσουν τους δρόμους, όπως έγινε την 25η Μαρτίου και όπως συχνότατα γίνεται, διαπράττονται ή όχι αδικήματα;Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα
1. ΄Οποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν ήταν η αστυνομική αρχή αυτή που παραβίασε τους νόμους του κράτους αλλά το ολιγάριθμο πλήθος της συνάθροισης αφού:
1. το περιεχόμενο του πανό ήταν καθαρά υβριστικό για τον Υπουργό κ. Παυλόπουλο και
τους αστυνομικούς (παραβίαση του άρθρου 361 Π.Κ.)
2. με την πρόθεσή τους να κάνουν πορεία στο οδόστρωμα θα προκαλούσαν διακοπή της κυκλοφορίας τόσο των Ι.Χ. όσο και της αστικής συγκοινωνίας, παραβίαζαν δηλαδή την διάταξη του άρθρου 292 του Π.Κ.
3, το πλήθος της συνάθροισης αφού κλήθηκε νόμιμα από αρμόδιο υπάλληλο δεν διαλύθηκε(
παραβίαση άρθρου 171 Π.Κ.).
Η μοναδική παραβίαση νόμου εκ μέρους της αστυνομικής αρχής είναι ότι δεν προέβηκε σε συλλήψεις παρόλο που από την αρχή μέχρι το τέλος της η διαδήλωση ήταν παράνομη μιας και δεν είχε ζητηθεί ούτε καν άδεια για να διεξαχθεί . Διαπράχθηκαν κατά την διάρκειά της αυτόφωρα πλημμελήματα και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 275 παρ.1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι των άρθρων 33 και 34, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του Κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα».

Όσο για τον «ξυλοδαρμό» του φοιτητή δεν χρειάζονται σχόλια... Μία εικόνα είναι ίση με 1000 λέξεις όπως λένε και οι Κινέζοι. Και το βίντεο που είδαμε είχε χίλιες εικόνες. Σε καμία δεν είδαμε να δέρνεται φοιτητής. Τραβήγματα εκατέρωθεν είδαμε χωρίς συνέχεια.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία,
Κωνσταντίνος Καπούτσης
(αναδημοσίευση από http://antiviotiko.terapad.com )

13 σχόλια:

 1. to mhlo katw apo thn mhlia 8a pesei..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν ξέρω πως να απαντήσω σε ένα τέτοιο κείμενο:
  επιστημονικα, δηλαδή νομικίστικα; δεν έχω τις γνώσεις που έχει ο μικρός. Μπορεί να μην ξέρω τα δικαιώματά μου γιατί ποτέ δεν έψαξα να δω τι λένε οι νόμοι και το Σύνταγμα. Στο Λύκειο δεν είχα το χρόνο αλλά ούτε και τέτοια συνείδηση για να μελετήσω τα δικαιώματα μου.
  κινηματικά;
  με λόγια της πιάτσας;
  λαϊκίστικα;

  Πάντως η απάντηση που θα δώσω θα απευθύνεται στο πρόσωπο του εξέχοντος κυρίου ΚΛΕΑΡΧΟΥ Κ., όσο προσβλητικό κι αν είναι αυτό για τον junior. Και σίγουρα από όποιον και αν προέρχεται η συγγραφή του κειμένου, δεν παίζει κανένα ρόλο. Άλλοι γίνονται ρόμπα βάζοντας λόγια στα παιδιά τους. Τουλάχιστον ελπίζουμε να πρόσεξε ο μικρός που έβαλε την υπογραφή του, γιατί όπως λέει και η λαϊκή παροιμία “το πουλί και την υπογραφή σου να προσέχεις που την βάζεις”.

  Εμείς παρόλα αυτά πρέπει να τους απαντήσουμε.

  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ: Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ότι μικρός μπάτσος έχει παραλείψει να φορέσει τα διακριτικά του. Ήταν 2-3 που δεν τα φορούσαν.


  Αντιστοιχία με τις παραγράφους του άρθρου:
  Α)
  Εδώ δεν αναφέρεται καμία κατηγορία εναντίον των διαδηλωτών, αλλά μάλλον υπονοείται από τις παραγράφους των νόμων. Έτσι λοιπόν,

  “εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη”, μάλλον οι διαδηλωτές παραβιάσαν τα χρηστά ήθη και τα δικαιώματα των άλλων.
  Πώς ορίζονται και ποιος επιβάλλει τα χρηστά ήθη; Γιατί δηλαδή να μην παραβιάζουν τα χρηστά ήθη αυτοί που κάλεσαν τον ΔΟΛΟΦΟΝΟ την ημέρα εορτασμού της ελευθερίας; Πώς επιτρέπεται σε κάποιους να κάνουν κτήμα τους αυτήν την ελευθερία (βλέπε δήλωση περιφερειάρχη στη συνέντευξη τύπου) μόνο και μόνο επειδή είναι διορισμένοι;
  Η διαμαρτυρία μας θα ήταν καθ’ όλα ειρηνική και ήρεμη αν δεν είχαν σκάσει οι μπάτσοι. Δεν πειράξαμε το έθιμο της παρέλασης (εφόσον ακόμα κάποιοι αρέσκονται σε αυτό) μόνο και μόνο για να μην γίνουμε δακτυλοδεικτούμενοι από την κλειστή τοπική κοινωνία. Η διαμαρτυρία είχε για εμάς την πραγματική εκδήλωση της ελευθερίας σήμερα και όχι η ρομποτική παρέλαση υποκλινόμενοι στους δολοφόνους.

  “απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους ... δεν αναφέρεται ότι εξαιρούνται αυτής της προστασίας οι Υπουργοί ή οι Αστυνομικοί ... προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο” , μάλλον θίξαμε την τιμή και την ελευθερία κάποιου, γιατί τη ζωή κανενός δεν πειράξαμε.
  Με ποιον τρόπο λοιπόν πειράξαμε την ελευθερία ΟΛΩΝ των παρευρισκομένων; Θίξαμε μήπως την τιμή κανενός; Μόνο αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα δεινά του τόπου (βλέπε τοπικούς άρχοντες, βουλευτάδες, σκατάδες, μπάτσοι, υπουργοί) βλέπαν το πανό. Όλοι οι άλλοι, οι απλοί πολίτες, που είχαν κατέβει για την παρέλαση, μπορεί και να μην έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι τι έγινε. Αν τέλος θίξαμε την τιμή του υπουργού, τότε πολύ καλά κάναμε.

  Σκοτώνεις ανθρώπους αλλά εγκαινιάζεις καμπαναριά;

  Η αναντιστοιχία είναι μεγάλη για να θες να έχεις και τιμή, ΠΑΛΙΑΝΘΡΩΠΕ!

  “Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής”

  Εμείς ξεκαθαρίσαμε από την αρχή στους μπάτσους ότι δεν θα πειράξουμε την παρέλαση και ούτε “θα αποτελούσαμε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια” (30 διαδηλωτές VS. 30 μπάτσους = κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια;;;). Επίσης δεν πειράξαμε διόλου την κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης, εκτός κι αν καθυστερήσαμε 10 λεπτά κάποιους από το να συνεχίσουν τον περίφημο εορτασμό με καφέ και ούζο.

  Β)
  “Στο Σύνταγμα η δημόσια τάξη εμφανίζεται ως περιορισμός των δικαιωμάτων...”
  Χαίρομαι που μαθαίνω ότι δημόσια τάξη σημαίνει τα παραπάνω. Πολύ καλά και δικαιολογημένα τότε βρίζουμε τα όργανα δημοσίας τάξεως. Το μόνο που κάνουν είναι να περιορίζουν τα δικαιώματα.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ακόμα δεν έχω καταλάβει τη δικαιολόγηση για τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας.

  Γ) Για τους τύπους, δεν έγιναν 3 προσκλήσεις να κατέβει το πανό αλλά μία, και μάλιστα σε πολύ φιλικό τόνο (τι να κάνεις όταν γνωρίζεσαι τόσο καλά με τους μπάτσους εδώ στο νησί; σε πιάνουν στο φιλότιμο...). Όταν δόθηκε η αρνητική απάντησή μας, επιτέθηκαν αμέσως.
  Και τι σημαίνει ότι επειδή του καύλωσε του μπάτσου να κατέβει το πανό, έπρεπε να υπακούσουμε;
  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ρεεεεε

  Λοιπόν, από τα παραπάνω δεν προκύπτει καμία παρανομία από τη μεριά μας. Κανένας μπάτσος δεν μπορεί να επικαλεστεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ τους νόμους. Όλα υπόκειται στο υποκείμενο και στο πόσο καλά κατέχεις τη διαλεκτική για να υποστηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Η απόφαση των μπάτσων να απαγορεύσουν τη διαδήλωση ήταν υποκειμενική και αβάσιμη. Οφείλεται σε εντολές κάποιων που φοβήθηκαν 30 παιδιά ή να μην χαλάσει η ηρεμία και η εικόνα του νησιού μας.

  Δ)
  Ουπς...μεγάλε την πάτησες. Ξέχασες το πλοίο! Ούτε αεροπλάνο είχε, ούτε τρένο, ούτε ταχυδρομείο λειτουργούσε, ούτε φυσικά ο τηλέγραφος (χιχιιχι!!!) ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ!!!!
  Αλλά βέβαια εσύ που να το ξέρεις αυτό, όταν σε πηγαίνουν πέρα δώθε με το άσπρο το τζιπάκι;


  ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Χαίρομαι που ακούω ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ να λένε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε πορεία επειδή δεν είχαμε την άδεια. ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ!
  Πολύδωρα και Παπαδόπουλε που είστε;
  Εδώ ολόκληρος Καραμανλής ζήτησε να μην γίνει πορεία το Δεκέμβρη και τον έκλασαν, εμείς θα έπρεπε να υπακούσουμε τους μικρόμπατσους.;

  Όσο για τον ξυλοδαρμό του φοιτητή, ο κύριος με τα πολιτικά στις φωτογραφίες ο γλόμπος, ο νταής (όνομα και πράμα) ξέρει πολύ καλά τι έκανε. Απλά ο κόσμος φοβάται να μας δώσει βίντεο και φωτογραφίες. Που θα πάει όμως...

  Κι επίσης η αστυνομία προσπάθησε 3 φορές να κάνει συλλήψεις. Δεν νομίζω ότι την έπαιρνε και πολύ... στα ίσα παίζαμε!

  Εις το επανειδείν,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να πω γνωμη για το "κειμενο του πιτσιρικα" ?

  LOOOOOOOOL

  Σοβαρα δηλαδη αντε πες δεν ντρεπεται ο πατερας ,δεν ντρεπεται ουτε και ο γιος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Gimanin exw diavaseri polla apo ta keimena sou kai milas wraia. To parapanw omws lypamai alla moiazei san apelpismeni prospatheia na doseis apantiseis kai dystyxws einai teleiws ston aera. Xwris epeixirimata kai me polles anakriveies. To kalytero tha itan na grapseis ena keimeno me tin ousia tou olou thematos kai oxi ws apantisi. Kalyteri apantisi einai i siwpi. Exases polu apo afto.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. λέω και στην αρχή ότι δεν ήξερα πως να απαντήσω σε ένα τέτοιο κείμενο που απλά παραθέτει άρθρα από νόμους κ το Σύνταγμα κ στο τέλος καταλήγει ότι όλα ήταν παράνομα κ έπρεπε να γίνουν συλλήψεις.

  Σίγουρα γράφτηκε εν βρασμώ και είναι ένα μπαστάρδεμα ειρωνίας κ επιχειρημάτων.

  Η ουσία ελπίζω να βρίσκεται στο εξής:
  "Λοιπόν, από τα παραπάνω δεν προκύπτει καμία παρανομία από τη μεριά μας. Κανένας μπάτσος δεν μπορεί να επικαλεστεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ τους νόμους. Όλα υπόκειται στο υποκείμενο και στο πόσο καλά κατέχεις τη διαλεκτική για να υποστηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Η απόφαση των μπάτσων να απαγορεύσουν τη διαδήλωση ήταν υποκειμενική και αβάσιμη. Οφείλεται σε εντολές κάποιων που φοβήθηκαν 30 παιδιά ή να μην χαλάσει η ηρεμία και η εικόνα του νησιού μας."

  Δέχομαι τις παρατηρήσεις σου. Έστω και με αυτόν τον τρόπο εσκεμμένα διάλεξα να απαντήσω. Η σιωπή δεν μου ταιριάζει. Θα μπορούσα να κάτσω να γράψω κάτι πιο politically correct, αλλά ήθελα λίγο να το ρεζιλέψω και να ρεζιλευτώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 1on. Apelpismeni prospa8eia:
  apelpismeni prospa8eia kanei kapoios pou exei apelpistei. To keimeno tou "ma8iti" (oso zeis ma8aineis) prokalese genikws poikiles antidraseis. Diavazontas to, alloi tsatistikan, alloi aganaktisan kai alloi apofasisan na adiaforisoun me mia tetoia proseggisi enos gegonotos (para8esi opoiwn nomwn k kanonismwn brike eukairous, exoun den exoun sxesi - kala pou de milise kai gia pneumatika dikaiwmata twn sun8imatwn). Alla de fanike na apelpizetai kanenas giati aploustata…DEN YPIRXE LOGOS. H moni apelpisia pou mporei na sou prokalesei ena tetoio keimeno, einai pou exases xrono na to diabaseis, gia tin askopi spatali energeias (dedomenou tou anoixtou upologisti) ktl.
  2on.”ston aera – xwris epixeirmata - me polles anakribeies – kalutero 8a itan… - siwpi“:
  enas tetoios xaraktirismos 8a tairiaze opwsdipote sto keimeno tou “ma8iti” (…)kai sigoura o gimanin ekane tetoiou eidous skepseis otan to diabaze. Parol’auta i apantisi tou de tis perilambanei…. giati? Gia na mi to pai3ei e3upnakias, pou mono na kritikarei ton ena k ton allo 3erei k epipleon epeidi exei apopsi ka8ws k to 8arros (ENYPOGRAFA) k tin ikanotita gia na tin ekfrasei.
  3on. “exases polu apo auto”:
  egw ti ba8mo pairnw?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. win some lose some - απελπισία για το βάθος (γενεών) διείσδυσης της σήψης (επίκληση του Συντάγματος για την προστασία του νομοθετημένου τραμπουκισμού; μπαρμπα-Γιάννη το χάσαμε!)
  jose

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. μην τα παρεξηγέιτε τα παιδιά κάνουν practice στην συγγραφή κειμένων τώρα που θα έχουν και τους νόμους όπως τους βολεύουν... http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_19/03/2009_308116
  http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,id=85978484,71168948,100037364,4225716,20496436,84717236,26421684,34324276,48366772,54880820,76831028,35323380,55192692
  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=31522

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν πάει με τα νερά μας; Αρων, αρων σταυρωσον αυτον.
  Πσιδες, ειναι η αλλη άποψη. Ούτε εμενα μου αρέσει, αλλα δεν μπορείτε να μου λέτε για δημοκρατία! Αυτο που θέλετε είναι οχλοκρατια. Οτι δεν γουστάρουμε να μην υπαρχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. το παραπάνω σχόλιο μου θυμίζει κάτι συγκεντρώσεις συμπαράστασης μπερδεμένων "δημοκρατών" υπέρ κουκλουξκλαν/ νεοναζί επειδή οι Αρχές δεν τους άφηναν να διαδηλώσουν - και εις ανώτερα!
  jose

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Νομίζω ότι πέραν της αστειότητας της υπόθεσης να υπερασπιζεται κανείς την αστυνομία με νομικά επιχειρήματα (αφού η Ελληνική Αστυνομία συστηματικά και ατιμώρητα παραβιάζει τη Διακύρηξη των Ανθρ. Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Σύνταγμα -βλ. τις διαρκείς εκθέσεις και συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, της επιτροπής δικαιωμάτων του ΔΣΑ, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πολλαπλές καταδικές του ελληνικού Κράτους για τη βάναυση μεταχείριση εις βάρος πολιτών, τις εκθέσεις του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι κλπ)υπάρχουν και μερικά κενά στην επιχειρηματολογία του κειμένου. Θα αναφέρω το βασικό:
  Δε μας λέει ο Κ. Καπούτσης σύμφωνα με ποιά δικαστική εντολή απαγορεύθηκε η εν λόγω διαδήλωση. Κι αυτό γιατί εξ όσων γνωρίζω απαιτείται εντολή της δικαστικής εξουσίας για να απαγορευθεί η διαδήλωση. Αν η εντολή δίνεται από τον αστυνομικό διευθυντή, οι πολίτες όχι μόνο δικαιούνται, αλλά οφείλουν σύμφωνα με την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος να μην υπακούσουν, δεδομένου ότι ο σφετερισμός από την αστυνομία της εξουσίας που ανήκει στη δικαστική εξουσία δύναται να εκληφθεί ως κίνηση στα όρια της πολιτειακής εκτροπής (αν και εδώ μεμονωμένη και όχι κατά συρροή). Ας μην ξεχνάμε πως ένας τέτοιος κατα συρροή σφετερισμός συνιστά την εκτροπή του καθεστώτος σε δικατορία.

  Να υπενθυμίσω επίσης στο συγγραφέα πως οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου υπερισχύουν κάθε διάταξης του ποινικού κώδικα, ο οποίος κακώς αναφέρεται εδώ μιας και οι παραβιάσεις από την πλευρά της αστυνομίας είναι κατάφωρες και αφορούν το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο. Έπρεπε οι φοιτητές να απαιτήσουν μα συλληφθεί ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης και να οδηγηθεί στα κρατητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. συγγνωμη.. τι λες?? για ποια δικαστικη εντολή μιλάς?? για τις διαδηλώσεις πρώτο λόγο έχει ο αστυνομικός διευθυντής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. 1. Ο νόμος είναι νόμος και διαμορφώνεται και επιλέγεται στη επιθυμητή μορφή που ορίζει ο διαμορφωτής της, Δλδ ΠΑΝΤΑ θα προστατεύει τους 300 διότι αντιθέτως θα ήταν ηλίθιοι να μένουν απροστάτευτοι και γι' αυτό δεν θα τους ψηφίζαμε.

  2. Ο εκάστοτε νόμος έχει δίσημη μορφή, διότι ισχύει για όλους, αλλά θα ήταν ηλίθιο να προστατεύει τους εχθρούς των δημιουργών του και τότε θα ήταν ηλίθιοι να μένουν απροστάτευτοι και γι' αυτό δεν θα τους ψηφίζαμε.

  3. Δίσημη μορφή για ένα νομικό κείμενο σημαίνει ότι μπορεί να "μεταφραστεί" όπως θέλει από τον κάθε εκφραστή του, κάτι σαν τα κείμενα της Βίβλου και τις αιρέσεις. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται κατά κόρων "μεγάλες" έννοιες σε γενικές ενοχοποιήσεις (("απαγορεύεται η προσβολή της "τιμής" εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς τιμωρείται.." κλπ.)) Η μετάφραση τώρα του νόμου μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε και ισχύει για οποιονδήποτε σχεδόν. Αυτό δεν είναι επιθυμητό αλλά έχει προβλεφτεί. Ο νόμος αναφέρεται πάντα σε νομικά πρόσωπα ή ομάδες αλλά ποτέ σε ανομοιογενή σύνολα ανθρώπων. Ποτέ δεν μπορεί προσβάλλετε η "τιμή" των ανθρώπων μιας πορείας. Βέβαια αυτή μπορεί να είναι "παράνομη" (γι' αυτό μπορεί και διαλύεται και προσάγεται κατά τμήματα στα τμήματα αλλά οι προσαγόμενοι αφήνονται ελεύθεροι χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες). Έτσι επιπλέον οποιαδήποτε μετάφραση του νόμου υπέρ του πλήθους θα ακούγεται σαν πολιτικός λόγος υπέρ τιμών και αξιών (βλέπε την αντιμετώπιση που είχε ο Gimanin). Ο νομοθέτης - κυβερνήτης ΠΑΝΤΑ θα είναι πρόσωπο και εχθρός του κακού κυβερνήτη ΠΑΝΤΑ θα είναι ο λαός. Η πρόληψη είναι έξυπνη πράξη και οφείλουν να την κάνουν, διότι αντιθέτως θα ήταν ηλίθιοι να μένουν απροστάτευτοι και γι' αυτό δεν θα τους ψηφίζαμε.

  Επειδή τώρα όλα τα πάνω μοιάζουν με σενάριο συνωμοσίας και όλοι οι νόμοι μοιάζουν δημιουργήματα πανούργων ΠΑΝΕΞΥΠΝΩΝ ανθρώπων με σκοπό την αιώνια εξουσία (σαν τις φατρίες των βασιλιάδων τα παλιά τα χρόνια, αλλά δεν είναι έτσι, διότι επιλέγουμε εμείς τους πρίγκιπες που θα γίνουν βασιλιάδες). Δεν είναι έτσι. Δεν κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Άμα ήταν τόσο έξυπνοι (αυτοί και τα σπέρματά τους διότι η ικανότητα είναι κληρονομική, το λέει και ο Δαρβίνος και οι υπόλοιποι ας αυτοκτονήσουμε μια ώρα αρχύτερα), δεν χρειάζονταν να στήσουν όλο αυτό το τσίρκο στο Σύνταγμα και κάθε Σύνταγμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή