ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Eνημέρωση για την 65η Σύνοδο Πρυτάνεων

Αγαπητοί φοιτητές,

Η 65η Σύνοδος Πρυτάνεων & Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών ΑΕΙ διαπίστωσε ότι το Κείμενο που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση για διαβούλευση, δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση του διαλόγου, διότι καταρχάς δε διασφαλίζει την αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων και εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.Η Σύνοδος εκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεώρησε ότι πρέπει να σταθεί ενωμένη απέναντι στα προβλήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εξέδωσε το ομόφωνο Ψήφισμα (Ψήφισμα 1) που επισυνάπτεται.Αποφάσισε επίσης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αλλαγών στα ΑΕΙ, να επεξεργαστεί τις θέσεις των Πανεπιστημίων και να καταθέσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου μια δική της ολοκληρωμένη πρόταση για τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκ μέρους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η κατασυκοφάντηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων οδηγεί την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε απαξίωση και δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για έναν νηφάλιο διάλογο.Η Σύνοδος εξέφρασε τις σοβαρές της ανησυχίες για τα προβλήματα της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικά τα προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Η μείωση των προϋπολογισμών κατά 33% περίπου και μάλιστα χωρίς εξαιρέσεις και η μεγάλη καθυστέρηση και αναστολή διορισμών, οδηγούν πολλά Πανεπιστήμια σε κατάσταση αναστολής της λειτουργίας τους.Στη Σύνοδο τέλος αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα των Περιφερειακών Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Καθηγητής Πάρις Τσάρτας, Πρύτανης

Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου, Αντιπρύτανις

Καθηγητής Γιάννης Κάλλας, Αντιπρύτανης65η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

22-23 Οκτωβρίου 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ 1

H Σύνοδος των Πρυτάνεων έλαβε γνώση του κειμένου διαβούλευσης, που για πρώτη φορά κατατέθηκε απ΄ ευθείας σε αυτήν, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την έναρξη του διαλόγου σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για το δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Η Σύνοδος αντιμετωπίζει το προς διαβούλευση κείμενο με ιδιαίτερη επιφύλαξη, δεδομένου ότι εκτός των άλλων εγείρονται σοβαρά θέματα συνταγματικότητας σε προτεινόμενες θέσεις. Μια πραγματική βάση συζήτησης για τη Σύνοδο θα ήταν η πλήρης κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Η επιδίωξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημίων επιτυγχάνεται με όρους δημοκρατίας και ακαδημαϊκών αρχών. Η Σύνοδος γνωρίζει σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο: τα εντεινόμενα οικονομικά προβλήματα των Ιδρυμάτων, οι χρόνιες ελλείψεις σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και σε υποδομές, η έλλειψη σταθερής και αξιόπιστης πολιτικής υποστήριξης της έρευνας συνθέτουν το σημερινό τοπίο.

Η Σύνοδος αποκρούει φαινόμενα συκοφάντησης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου που κλιμακώνονται καθημερινά και διαμορφώνουν συνθήκες απαξίωσής του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα προτάσεις, η Σύνοδος δεσμεύεται να επεξεργαστεί και να καταθέσει στο προσεχές διάστημα, ολοκληρωμένη πρόταση που θα αφορά στην ανασυγκρότηση του Πανεπιστημίου με γνώμονα το συμφέρον της Παιδείας και της Ελληνικής Κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου