ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Οδηγός για πρωτοετείς

Πότε και πού γίνονται οι εγγραφές;

Πότε:

13 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2010

από 9:00 το πρωί έως 12:00 το μεσημέρι.

* Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010.

Πού:

Οι εγγραφές πρωτοετών γίνονται στο κτίριο της γραμματείας απέναντι απο το 1ο Γυμνάσιο Σύρο

Τι πρέπει να γνωρίζω για την διαδικασία εγγραφής;

Τρία πράγματα χρειάζεται να γνωρίζουμε όταν ξεκινάμε για τις εγγραφές:

 1. τι μας ζητάνε ως δικαιολογητικά,
 2. τι είδους έντυπα (αιτήσεις) πρέπει να συμπληρώσουμε επί τόπου και
 3. τι θα πάρουμε μαζί μας φεύγοντας

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να φέρω μαζί μου;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εγγραφή των πρωτοετών είναι:

 1. Τίτλος απόλυσης. Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοιτήσατε ή νόμιμα κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού. Αν υποβάλετε πρωτότυπο απολυτήριο ή πτυχίο, μπορεί αργότερα να σας επιστραφεί, όταν καταθέσετε αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνετε ότι δεν έχετε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 3. Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο).
 5. Για τους απόφοιτους του Ενιαίου Λυκείου, επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης του Λυκείου, στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί σας, που συνυπολογίζονται για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο.
 6. Τα αγόρια που χρειάζεται να πάρουν «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον το Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων, που εκδίδεται από τον Δήμο, στον οποίο έχετε εγγραφεί (δηλαδή εκεί που βρίσκεται η οικογενειακή σας μερίδα). Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το Πιστοποιητικό του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησής του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην τελευταία περίπτωση η «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» που εκδίδει το Πανεπιστήμιο δεν θα δοθεί την ώρα της εγγραφής αλλά με κάποιες ημέρες καθυστέρησης.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (3 Σεπτεμβρίου 2010): "Τονίζεται ότι από φέτος οι εισαχθέντες φοιτητές δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερματολογικές εξετάσεις"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 3ης Σεπτεμβρίου 2010

Πόσο δύσκολη είναι η συμπλήρωση των αιτήσεων;

Η Γραμματεία του Τμήματος θα σου ζητήσει να συμπληρώσεις μια σειρά από έντυπα στα οποία δηλώνεις τα στοιχεία σου, αιτείσαι την εγγραφή στο Τμήμα, δηλώνεις μαθήματα κλπ. Η συμπλήρωση των εντύπων αυτών είναι απλή. Αν έχεις όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί σου, θα βρεις εύκολα και τα στοιχεία που ζητούνται για την συμπλήρωση των εντύπων. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει προσωπικό, που την ώρα των εγγραφών θα σε βοηθήσει αν χρειαστεί.

Συμπληρωμένα Υποδείγματα Εντύπων Εγγραφής;

Αν θες άνοιξε τα συμπληρωμένα υποδείγματα των εντύπων που βρίσκονται παρακάτω ώστε να πάρεις μια ιδέα των πληροφοριών που ζητούνται για την συμπλήρωση των αιτήσεων - εντύπων.

Αποτελεί το κυρίως έντυπο εγγραφής. Τα στοιχεία που απαιτούνται βρίσκονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Απολυτήριο Λυκείου και το Πιστοποιητικό του Δήμου (για τα αγόρια).

Από το Νόμο απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερα του ενός Τμημάτων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην Ελλάδα. Για όσους έχουν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα, χωρίς να έχουν αποφοιτήσει πρέπει να υπάρχει και έγγραφο διαγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος αυτού. Όλοι πάντως, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν γραφτεί ποτέ σε Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση.

 • Δελτίο Εγγραφής Μαθημάτων

Διαφέρει από Τμήμα σε Τμήμα γι' αυτό και δεν παραθέτουμε το υπόδειγμα.

Απλή αίτηση, που απαιτείται για να σου δώσει την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Το Δελτίο δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι υποχρέωσή μας προς την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) να συμπληρώνεται το Δελτίο αυτό και να στέλνεται κατευθείαν στην ΕΣΥΕ.


Τι αναμένω από την Γραμματεία;

Την ημέρα της Εγγραφής σας στην Γραμματεία του Τμήματος θα σας δοθούν, την ίδια στιγμή, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση, φοιτητικό «πάσο» και ειδικά για τα αγόρια το ειδικό πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης.

 • Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής)

Μετά την εγγραφή, μπορεί να χρειαστείτε μια βεβαίωση σπουδών, για να την καταθέσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα, στη ΔΟΥ (Εφορία) ή όπου αλλού χρειάζεται η οικογένειά σας. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες από μια, μπορείτε να φωτοτυπήσετε την αρχική και να την επικυρώσετε σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ. Γι' αυτό, χρήσιμο είναι να φυλάξετε την πρωτότυπη και απλά να την αναπαραγάγετε κάθε φορά.

 • ... ειδικά για την αναβολή στράτευσης

Τα αγόρια που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αφού εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να πάρουν αναβολή στράτευσης μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή μπορεί να δοθεί μέχρι και το 28ο έτος της ηλικίας για προπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι. Για να πάρετε την αναβολή στράτευσης, πρέπει μετά την εγγραφή σας να καταθέσετε στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ένα Πιστοποιητικό Στρατολογίας που θα σας δώσει η Γραμματεία. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι μια αίτηση στη Γραμματεία (εκεί θα βρείτε έτοιμο έντυπο αίτησης) και το Πιστοποιητικό θα εκδοθεί άμεσα - εφόσον μας είναι γνωστός ο αριθμός μητρώου αρένων.

 • Φοιτητικό «Πάσο»

Την ημέρα της εγγραφής σας θα πάρετε από τη Γραμματεία και το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), μια κάρτα που σας δίνει τη δυνατότητα: - να έχετε φθηνά εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, πλοία, τρένα, μετρό κλπ.) και σε διάφορους πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους και δρώμενα (κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, αγώνες κλπ.) - να τρώτε δωρεάν στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου (Φοιτητική Λέσχη).

Μπορεί να με γράψει κάποιος με εξουσιοδότηση;

Σε περίπτωση αδυναμίας σου να έρθεις να γραφτείς, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσεις κάποιον να διεκπεραιώσει την Εγγραφή σου.
Πρέπει να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση την οποία θα υπογράψεις σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα της χώρας. Στα ΚΕΠ υπάρχει τυποποιημένα έντυπα εξουσιοδοτήσεων που συμπληρώνονται επιτόπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχεις ενημερώσει το πρόσωπο που θα αναλάβει την Εγγραφή σου, ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα έντυπα. Μελέτησε τα Συμπληρωμένα Υποδείγματα Εντύπων Εγγραφής, ώστε να προετοιμάσεις τις απαιτούμενες πληροφορίες. Στοιχεία που είναι απαραίτητα και και δεν θα μπορεί το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να βρει στα δικαιολογητικά που του έχεις δώσει (ειδικά αν δεν είναι ένας από τους γονείς σου) είναι:

 1. Στο έντυπο "Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Στοιχείων", στο πεδίο: "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ": Πρέπει να γνωρίζουμε με ποιο πρόσωπο και σε ποιο τηλέφωνο θα επικοινωνήσουμε, ως Πανεπιστήμιο, σε περίπτωση ανάγκης.
 2. Στο Δελτίο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας: Για τα πεδία 10 - 16 καλό είναι να έχεις προετοιμάσει ένα σημείωμα με τα σωστά στοιχεία. Ιδιαίτερα τα πεδία 15 και 16 που αφορούν στις γραμματικές γνώσεις και το επάγγελμα των γονιών σου.

Περισοτερές πληροφορίες από εδώ

ΠΗΓΗ: http://www3.aegean.gr/ypodoxi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου