ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://dpsd.tumblr.com/

http://radioblacksheep.blogspot.com

www.reactfestival.gr
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Κείμενο για συζήτηση του οράματος της σχολής 10 χρόνια μετά την ίδρυση του ,με αφορμή άρθρο των ιδρυτικών μελών της.

Απάντηση σε προηγουμενή αναρτησή


Μετά από 10 χρόνια λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας της Σύρου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο προβάλλω τις ανησυχίες μου όχι τόσο πλέον για το όραμα αλλά για την τύχη των εν δυνάμει μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Στην ερώτηση ποιο ήταν το αρχικό όραμα της σχολής και η βασική αιτία που συγκροτήθηκε

παραθέτω πιθανές απαντήσεις όπως:

i) Συγκροτήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας / οικονομίας / ίσως και βιομηχανίας/παραγωγής για μηχανικούς σχεδίασης (design engineers ) που προϋπήρχε και αποτελεί αναγκαίο σκαλί στη σκάλα της ανάπτυξης αυτής της χώρας? ii) Συγκροτήθηκε με σκοπό να εμπνεύσει τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός παρόμοιου με τα παγκόσμια πρότυπα οικοσυστήματος σχεδίασης και παραγωγής στην Ελλάδα στο οποίο οι μελλοντικοί σχεδιαστές θα ευδοκιμήσουν. iii)Συγκροτήθηκε με σκοπό να απορροφηθούν οι γνώσεις καθηγητών που διαμένουν στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία ενός παγκόσμια ανταγωνιστικού επιστημονικού κλάδου της σχεδίασης που θα χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης?

Η σωστή απάντηση θα ήταν φυσικά όλα από τα παραπάνω, φοβάμαι όμως ότι περισσότερο από ένα από αυτά δεν ικανοποιείται στο τμήμα μας.

Στην i) περίπτωση, αντιλαμβάνομαι ότι η ελληνική οικονομία δεν σημείωσε ποτέ μια παγκοσμίως αξιοσημείωτη ακμή απεναντίας τώρα στην ύφεση που διανύει, η κοινωνία τείνει σε λύσεις φτηνών προϊόντων όπου η έλλειψη σχεδιαστή είναι φανερή παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της χώρας διαμηνύει καθημερινά τη στροφή προς τη ποιότητα .Η τάση στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι η αντιγραφή προϊόντων σχεδιαστών του εξωτερικού και εφαρμογή τους στον ελλαδικό χώρο μειώνοντας κόστος και ρίσκο με συνέπεια τα προϊόντα να αποκλίνουν ποιοτικά. Ο έλληνας σχεδιαστής δεν έχει θέση στο παρόν σύστημα. Όλα αυτά έρχεται να τα συμπληρώσει το γεγονός ότι τα εργασιακά δικαιώματα του νεοσύστατου κλάδου δεν έχουν εξασφαλιστεί όπως όφειλαν οι αρμόδιοι τουλάχιστον ηθικά προς τους απόφοιτους αν όχι νομικά.

Στη ii) περίπτωση, σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελεί μόνο συζήτηση, γραφική για κάποιους πλέον, ακόμη και αν η πρόθεση είναι θεμιτή τα αποτελέσματα απογοητεύουν. Θα δεχόμουν ευχάριστα το ότι κάνω λάθος αν κάποιος είχε να μου παραθέσει τις κινήσεις που έγιναν μετά την ίδρυση του τμήματος για την προώθηση των πλεονεκτημάτων του νέου κλάδου και της προσπάθειας πειθούς κοινωνικών, πολιτικών και ιδιωτικών φορέων ,για την συνεισφορά του τμήματος στην ελληνική βιωσιμότητα με φυσικό απώτερο σκοπό να στηριχτεί από τις ομάδες αυτές.

Στη iii) περίπτωση ,αντιλαμβάνομαι ότι διεθνώς αναγνωρισμένοι καθηγητές είχαν την ανάγκη να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους, και ευνοημένοι από πολιτικές συγκυρίες δημιούργησαν πανεπιστημιακό τμήμα για τον κλάδο. Ίσως το ατυχές είναι ότι παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς γνωρίζουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο εθνογραφικοί όσο και κοινωνικοί παράγοντες και όχι μόνο η πολιτική συναίνεση για την ίδρυση και μόνο ,δεν εντόπισαν εγκαίρως τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν. Προβλήματα όπως ότι στην Ελλάδα έχουμε προπτυχιακά πολυτεχνικά τμήματα 5ετους φοίτησης και όχι τριετούς όπως τα περισσότερα από τα παραδείγματα που αναφέρετε στο παραπάνω άρθρο. Με αποτέλεσμα φυσικά και να μας παρέχονται περισσότερες γνώσεις στα 5 χρόνια εφόσον παρακολουθούνται 15 τουλάχιστον παραπάνω μαθήματα σε αυτό το διάστημα. Προβλήματα επίσης όπως ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αν και χρίζει σοβαρής αντιμετώπισης στο εξωτερικό από τους παραγωγικούς φορείς λόγο της τεχνολογικά ανεπτυγμένης τους βιομηχανίας και έρευνας(σε ένα κύκλο όπου το πρώτο στοιχείο παρασύρει το άλλο και vice versa) ο Ελλαδικός χώρος ποτέ δε γνώρισε το προνόμιο αυτό στηριζόμενος στον τουρισμό στην γεωργία και με μελλοντικό σωτήρα της οικονομίας την παροχή υπηρεσιών. Ένα εύστοχο ερώτημα τίθεται εδώ. Είναι η πρόθεση του τμήματος να αντιμετωπίζει τους φοιτητές του ως μηχανικούς οι οποίοι α) έχουν σκοπό να δουλέψουν στον ελλαδικό χώρο?, β)στο εξωτερικό? ,γ) ως επιστήμονες στον ελλαδικό χώρο ?δ) στο εξωτερικό?

Χωρίς να περιμένω σαφή απάντηση γιατί φυσικά αυτό εξαρτάται και από τους στόχους και τις κλίσεις του κάθε φοιτητή μπορώ να υπογραμμίσω ότι μόνο στην δ) περίπτωση τα δεδομένα ακούγονται ενθαρρυντικά. Η διεπιστημονικότητα της σχολής δημιουργεί σαφώς ένα πολύ δυνατό θεμέλιο για φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν ερευνητικά στο εξωτερικό. Οι πολυσύνθετοι φοιτητές που θα επιλέξουν το δ) για να εκμεταλλευτούν την υποδομή των ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού και να συνεχίσουν με τη λεπτομέρεια, που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να ανακαλύψουν εντός του ελληνικού αυτού ιδρύματος και λόγο έλλειψης χρηματοδότησης ,υποδομών και συνεργασίας με τους αντίστοιχους έξω-πανεπιστημιακούς φορείς στο επαρχιακό αυτό τμήμα, που έχει δραματικά μεγάλη σχέση με τις νέες τεχνολογίες(ενδεικτικά αναφέρω το Νεώριο, τις βιομηχανικές περιοχές τόσο στην περιφέρεια Αττικής , κεντρικής Μακεδονίας και άλλων αξιόλογων ελληνικών πρωτοβουλιών). Έχουν όμως όλοι οι φοιτητές τα χρήματα να επιλέξουν περεταίρω σπουδές. Ακόμη και εδώ αναδύετε ελάττωμα και δεν είναι άλλο από την έλλειψη παροχής αλλά ακόμη και έγκυρης ποιοτικής ενημέρωσης για πιθανές υποτροφίες προωθώντας και βοηθώντας έτσι ικανούς φοιτητές να εξελιχθούν.

Η α) περίπτωση αντίθετα ακούγετε η πιο αποθαρρυντική για έναν φοιτητή που μετά από τα 10 χρόνια λειτουργίας της σχολής δεν έχει σαφή επαγγελματικά δικαιώματα, σαφή αρμοδιότητες σε οποιαδήποτε εργασιακό περιβάλλον αλλά και πέρα από τις προσωπικές του ανησυχίες πάνω στο χώρο , σαφή εξειδίκευση. Η προσφορά του σε οποιαδήποτε εργασιακό περιβάλλον εκτός της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματός του είναι παραπάνω από μάταια.

Η β) και η γ) δε παύουν να είναι αποθαρρυντικές ωστόσο μετριάζουν τις πιθανότητες του φοιτητή να συνεχίσει ομαλά μετά τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.

Συγκεκριμένα στη β) περίπτωση πολύ επίμονοι και πολυσύνθετοι σχεδιαστές με σαφέστατες ικανότητες στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να κερδίσουν σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικά παγκόσμιο σκηνικό μια θέση εργασίας στο εξωτερικό. Αυτοί δυστυχώς η ευτυχώς αντιστοιχούν κατά δική μου εκτίμηση σε έναν ή δύο σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά και αξίζουν επαίνους.

Στην περίπτωση γ)όσοι τρέφουν ελπίδες να ασχοληθούν επιστημονικά με το αντικείμενο στην Ελλάδα λόγο εκτός του ότι θα πρέπει να συμβιβαστούν στην απογοητευτική αυτή κατάσταση που αναλύεται παραπάνω , θα πρέπει επίσης να υποκύψουν σε άλλους αστάθμητους παράγοντες που δημιουργούν τα χρόνια εσωτερικά προβλήματα του ελληνικού πανεπιστημίου , όπως η οικογενειοκρατία , η αναξιοκρατία , και φυσικά το ελληνικό πολιτικό κλίμα που επικρατεί και επιλέγει το επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζει τις σχολές των ελληνικών ιδρυμάτων.

Θέλω πέρα από την ανησυχία να τονίσω ότι το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το τμήμα είναι επιστημονικά άκρος ενδιαφέρον και παγκοσμία επίκαιρο και ίσως αυτό να οφείλετε στη στελέχωση του ακαδημαϊκού προσωπικού και της ικανότητάς τους στο αντικείμενο που διδάσκουν. Τονίζω ότι αναφέρομαι μόνο σε μια μερίδα του προσωπικού και όχι στο σύνολό του.

Οι μηχανικοί σχεδίασης δε στο εξωτερικό χρήζουν μεγάλης εκτίμησης και κύρους διαδραματίζοντας συντονιστικό ρόλο σε κάθε μεγάλο έργο με διόλου ευκαταφρόνητες αμοιβές τόσο εκτός Ευρώπης όσο και σε μικρότερη βέβαια κλίμακα Ευρωπαϊκά.

Τέλος δεν κρίνω το έργο ή την αποτελεσματικότητα, δεν είμαι σε θέση άλλωστε να γνωρίζω αποφάσεις που πάρθηκαν, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι πάντα οι εύστοχες στρατηγικές αποδίδουν θετικά. Επιπλέον θεωρώ ότι είμαι σε θέση να αξιολογήσω το αποτέλεσμα και το αφιλόξενο για τον μηχανικό σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων περιβάλλον στην Ελλάδα χωρίς να θεωρηθώ κακόβουλος.

Τασούδης Σταύρος


Σημ: Αν καποιός θελεί να απαντησεί και η απαντησή του είναι πολυ μεγάλη για να μπει στα σχολία ας τη στειλει με mail στο dpsdfs (at) syros.aegean.gr

11 σχόλια:

 1. kala ta les,alla an einai na tros 6-7 xronia gia na vgalis afti sxoli kai na min ine arketi gia na su e3asfalisi epagkelmatiki apokatastasi,tote kalitera na travane oloi e3o e3arxis kai sta idia xronia na ktipane kai 2 master. e3allou to master einai aparetito meta aptin sigkekrimeni sxoli,ara kaname oloi apo mia tripa sto nero.
  me apla logia to orama apetixe...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα,

  νομίζω ότι ο όρος design έχει ξεφύγει λίγο από αυτό που σήμαινε πριν 10-20 χρόνια. Τα προβλήματα που θα προκύπτουν και θα χρήζουν επίλυσης από δώ και στο εξής αμφιβάλω εάν θα μπορούμε καν να τα προσεγγίσουμε με τις γνώσεις που παίρνουμε από αυτό το τμήμα.

  Επίσης, χωρίς να θέλω να εκμηδενίσω τα πράγματα, πιστεύω ότι η όποια επιστημονικότητα πηγάζει από αυτό το τμήμα, αποφεύγεται από τους φοιτητές όπως η γάτα αποφεύγει το νερό. Μιλάω για μαθήματα τα οποία προσεγγίζουν μηχανολογικά θέματα και θέματα υπολογιστών.Να μη μιλήσω για μαθημάτικά που είναι ο πυρήνας σε όλες τις μηχανολογικές επιστήμες. Συγγνώμη, αλλά με ποια γνώση απαιτούμε να λεγόμαστε μηχανικοί; Με αυτήν που αποφεύγουμε; Η μήπως απλά κοτσάροντας τον όρο engineering δίπλα από τη λέξη design; Τι θα πώ εγώ ότι μπορώ να κάνω, σε έναν εργοδότη που θα με προσλάβει ως μηχανικό;Guidelines; Ή brainstorming;

  Επίσης ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι η περιβόητη διεπιστημονικότητα. Και πάλι συγγνώμη αλλά το να μαθαίνεις λίγα από το ένα και λίγα από το άλλο δε νομίζω ότι λέγεται διεπιστημονικότητα. Λέγεται πασάλειμα. Εάν το ένα τμήμα της διεπιστημονικότητας της σχολής βασίζεται σε καλλιτεχνικά ζητήματα, δεν
  μπορώ να καταλάβω πως αυτό σχετίζεται με την επιστήμη. Εάν πάλι βασίζεται στις 3 κατευθύνσεις τότε καλύτερα να υπήρχαν 3 τμήματα εξειδικευμένα, ώστε όταν καποιος απόφοιτος θα εψαχνε για δουλειά να ήταν τουλάχιστον σίγουρος ότι αυτό που ξέρει το ξέρει καλά.

  Βρίσκομαι στο τελευταίο έτος και θεωρώ τον εαυτό μου έαν καλό σύγχρονο τεχνήτη και όχι επιστήμονα. Απλά γνωρίζω να χρησιμοποιώ ένα έυρος από εργαλεία και να δίνω λύσεις σε λυμένα μικροπροβληματακια. Όσον αφορά τη διεπιστημονικότητα, πιστεύω ότι μάλλον δε με βοήθησε και πολύ να γίνω επιστήμονας αφού με τόσα που είχα να μάθω έχασα την ουσία και δεν μπόρεσα να εμβαθύνω πραγματικά σε κάποιο θέμα σε όλες του τις πτυχές.

  Παραθέτω ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Philippe Starck.
  Όποιος θέλει να τη διαβάσει ολόκληρη μπορεί να ψάξει στο Google: Philippe Starck: “Design is Dead”

  P.S.: Everything I have created is absolutely unnecessary. Design, structurally seen, is absolutely void of usefulness. A useful profession would be to be an astronomer, a biologist or something of that kind. Design really is nothing. I have tried to install my designs with a sense of meaning and energy, and even when I tried to give my best it was still in vain.

  Το ερώτημα είναι:

  Θα μπορέσουμε ποτέ εμείς ως designers με τη γνώση που έχουμε πάρει από αυτό το τμήμα να δώσουμε λύση στα σύγχρονα και πραγματικά προβλήματα ή απλά θα αρκεστούμε σε όμορφες λύσεις που στην πραγματικότητα γεννούν περισσότερες ανάγκες από αυτές που καλύπτουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μα ρε παιδιά,ρε παιδιά, αφού το είπε το Τζον,μπήκαμε στον παγκόσμιο χάρτη της επιστημονικής κοινότητας,μας παρακαλάνε όλοι εκεί έξω, είμαστε περιζήτητοι,το επάγγελμα του μέλλοντος. Γιατί τέτοια αμφισβήτηση στα λεγόμενα του άρχοντα; Ντροπή! Δείξτε άλλη λίγη εμπιστοσύνη,αφού λέει πως μας αγαπάει σαν παιδιά του!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. http://books.google.gr/books?id=l1aq3UpWCbYC&printsec=frontcover&dq=do+good+designers&hl=el&ei=3XvzTIO7NZP34ga3lK29Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

  οταν περασα τα πρωτα εισαγωγικα χρονια της σχολης και ξεκινησα να βλεπω τον κοσμο του design αρχιζα να προβληματιζομαι και γω για το αν αυτο που κανω ειναι χρησιμο ή οχι! Αν απλα υπαρχω για να δημιουργω σκουπιδια στον κοσμο! Αλλα οχι! εμεις επιλεγουμε τι θα δημιουργησουμε και για ποιον! μπορουμε με τις γνωσεις μας να λυσουμε σοβαρα προβληματα! δες το φιλτρο που σχεδιασαν για να πινουν νερο απο λιμνουλες στην αφρικη. Γνωσεις μηχανολογικες βεβαιως και δεν εχω, οπως ενας μηχανολογος μηχανικος! δεν θα φτιαξω ποτε εργοστασιο. Αλλα μπορω να λυσω βασικα προβληματα!

  Νομιζω ο D.Berman συγκεντρωνει το ηθικο θεμα του design καλυτερα απο οτι θα στο περιεργαφα εγω!

  αν δεν βαριεσαι διαβασε το...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το θέμα δεν είναι αν μπορούμε ή ξέρουμε να σχεδιάσουμε μετά την σχολή. Το θέμα είναι ποιος θα δεχτεί ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε και θα μας εμπιστευτεί προσλαμβάνοντάς μας. Ειδικά στην μετριότητα που κυριαρχεί στη Ελλάδα. Επίσης από θεωρεία όλα καλά αλλά έξω αν δεν ξέρεις τα εργαλεία σε βλέπουν σαν μηδενικό και δύσκολα αν δεν έχεις μέσω θα σου δοθεί ευκαιρία να αποδείξεις το αντίθετο.
  Κρίμα τόσα χρόνια να κολλάμε σε θεωρίες και από πρακτικές γνώσεις τίποτα. Και πάντα το γνωστό παραμύθι "αυτά θα τα μάθετε δουλεύοντας" ή "αν ήθελες τέτοια ας πήγαινες ΤΕΙ". ΟΚ δεν πήγαμε ΤΕΙ αλλά κάντε το ξεκάθαρο στο πρώτο έτος πως μόνο για έρευνα κάνουμε και μην παραμυθιάζεται για το πόσο σπουδαίοι και περιζήτητοι θα είμαστε στην αγορά εργασίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. hola!
  ego pisteuo oti i sxoli exei kales prodiagrafes alla gia na bgainoun epistimones/mixaninkoi pou na tis ikanopoioun (kai auto simainei pagkosmios) prepei na ksefugoume apo tin antigrafi ton idi uparxonton luseon ton ksenon designers kai na meletisoume to periexomeno tos spoudon tous stis sxoles tou eksoterikou.
  theoritika kala ta pame alla mas leipei to ergastiriako komati kai i epafi me tin pagkosmia pragmatikotita (exo apo ti suro den kseroume ti sumbainei, fantasou international..)

  ontos auto to diepistimoniko mallon pio sosta legetai pasalima kai kalutera na upirxan 3 tmimata (i kati allo) anti gia 3 kateuthinseis. apotelesma autou tou pasalimatos kai tis kakis perigrafis tou tmimatos stin elliniki koinonia , einai na perneis ptuxio kathusterimena , na min ksereis ti mporeis na kaneis i na nomizeis oti mporeis na ta kaneis OLA...
  opote kataligeis xoris douleia, xoris lefta kai me katathlipsi i me to psonisma tou designer

  rx/DESIGNERS eimaste

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θεωρώ πως τα ισοπεδώνετε όλα. Δηλαδή οι συμφοιτητές σας που έχουν κάνει κάτι στην ζωή τους, έχουν παρουσιάσει έργα σε κάποια έκθεση, πάνε τακτικά σε διαγωνισμούς, τι παραπάνω έχουν από σας? Την ίδια σχολή θα τελειώσετε ή έχετε ήδη τελειώσει!
  Μην τα περιμένουμε όλα στρωμένα στο τραπέζι, ότι θα έρθει η εταιρία, μόλις αποφοιτήσουμε, να μας πάρει από το χέρι να μας δείξει 2-3 προγράμματα και αυτό ήταν.

  Όχι ότι είμαι κάποιος γαμάτος ή ειδικός, αλλά σαν designer (εργαζόμενος-επιστήμονας-καλλιτέχνης-σχεδιαστής και δεν ξέρω τι άλλο), άποψη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε ανά πάσα στγμή ενημερωμένοι με το τι γίνεται στην παγκόσμια αγορά. Με λίγα λόγια να ψαχνόμαστε! Και αν ανεβάσουμε το δικό μας επίπεδο όσων αφορά τις εργασίες κτλ. θα ανεβεί και το επίπεδο της σχολής. Να αναγκάσουμε τους καθηγητές να έχουν πιο πολλές απαιτήσεις από μας, ώστε και εμείς να αναζητήσουμε γνώσεις! Βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικά άρθρα μόνο στις διπλωματικές μας ψάχνουμε.
  Και διαφωνώ ότι πρέπει η σχολή να μας μάθει το καινούριο CAD πρόγραμμα. Αυτά είναι πρακτικά θέματα. Εμείς είμαστε σαν "επιστήμονες" που θα ερευνήσουμε, θα ψάξουμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Η υλοποίηση αυτής είναι κάτι δευτερέυον. Άσε που όταν αποφοιτήσουμε εμείς δεν σου εγγυάται κανείς ότι ακόμα θα χρησιμοποιούνται όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, προγράμματα και υλικά. Η θεωρία όμως του, από που θα ξεκινήσεις και που θα καταλήξεις, όταν σχεδιάζεις κάτι δεν αλλάζει. Προσαρμόζεται μόνο σε βάθος χρόνου στις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και όχι μόνο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. bravo lazo,san na akouo ton darzenta.
  esi ama 8es pigene sto MIT k sti NASA pou psaxnoune EPISTIMONES tou velinekoys mas.
  Giati ama pas gia doulia kai toys piw ime epistimonas k exo idees malon den tha se pari kai kanis sovara. pedi mu mporis na mu ftiajis afto pou les?oxi?ton poulo,exi 1000 atoma eki ekso pou kseroun kai as min grafi to xarti tous mixanikoi!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το να κραυγάζεις στα greeklish και με την κουκούλα της ανωνυμίας απλά αποδεικνύει το ποσό άδικο έχεις,το reductio ad absurdum αποτελεί χείριστη μορφή ρητορείας. Τέλος σκοπός του παν-επιστήμ-ιου είναι να παράγει "EPISTIMONES" και όχι "ERGAZOMENOUS". Άμα νιώθεις τόσο μεγάλο άγχος για την επαγγελματική σου αποκατάσταση μπορείς κάλλιστα να γραφτείς σε ένα Τ.Ε.Ι. ή ένα Ι.Ε.Κ. που είναι πιο κοντά στην εξειδίκευση που χρειάζεσαι, ή και οικοδομή, ντελιβερας, πάπας, μπάτσος, χειρόναξ κ.ο.κ
  Υ.Γ.Νιώθω άσχημα που γράφω σχόλιο για να τον αποπάνω θα προσπαθήσω να επανέλθω με ένα ποιο εποικοδομητικό και on topic σύντομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τασούδης Σταύρος7 Δεκεμβρίου 2010 - 2:43 π.μ.

  Αρχικά το θέμα του master είναι μια πονεμένη ιστορία. Προσωπικά πιστεύω ότι αν κάποιος σπουδάζει μηχανικός χρειάζεται και τα 5 χρόνια σπουδών, αν κάποιος σπουδάζει σχεδιαστής χρειάζεται τα πρώτα 3 ή 4 με τη δυνατότητα να κάνει master ως μηχανικός στην συνέχεια ,ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί. Κάπου εδώ εμφανίζονται και τα εργασιακά δικαιώματα που θα έπρεπε να είχε ο μηχανικός, σχεδιαστής προϊόντων και συστημάτων. Σίγουρα ανώνυμε 1 στην προκειμένη σε συνέφερε να ήταν 3 ή 4 χρόνια η σχολή μας, εφόσον δεν έχουμε δικαιώματα μηχανικού.
  Ανώνυμε Β , τα περισσότερα μαθηματικά είναι υποχρεωτικά μαθήματα(Απειροστικός λογισμός 1 ,2 , Γραμμική Άλγεβρα ,Διαφορικές, Διακριτά, Πιθανότητες κ Στατιστική, καθώς και Εισαγωγή στη σχεδίαση , ενώ μαθηματικά περιέχουν τουλάχιστον ακόμη 2 μαθήματα).Μηχανικές δε και Υλικά είναι επίσης υποχρεωτικά. Αν ωστόσο μιλάς για μαθήματα επιλογής ή κατεύθυνσης δεν περιμένω κάποιος που ΔΕΝ έχει δικαιώματα μηχανικού να πιστέψει ότι επιλέγοντας ρομποτική και μηχανοτρονική θα βοηθήσει το τμήμα να μπει στο ΤΕΕ. Συνεπώς δεν φταίνε οι φοιτητές.10 χρόνια τώρα δεν είναι έξυπνο να περιμένουμε κάποιον φοιτητή να πετύχει από προσωπικό ζήλο για να πούμε να δες… ένας πραγματικός μηχανικός… αναγνωρίστε μας λοιπόν, τι ζητάμε?...
  Ανώνυμε Γ, έχεις χιούμορ , δε κρύβω ότι γέλασα, νομίζω ότι δεν οφείλετε μόνο στον Δαρτζέτα , τόσους καθηγητές έχουμε εμπιστευτεί τόσα χρόνια που και αυτοί μας αγαπού$αν...
  Ανώνυμε Δ , σε τιμά που θέλεις να εμπνεύσεις , και ελπίζω να έχει αποτέλεσμα, ωστόσο οι προσωπικές αξίες και ηθικές μπορούν να αναδείξουν έναν σχεδιαστή άλλα δεν αρκούν από μόνες τους.
  Ανώνυμε Ε , καταλαβαίνω τη θέση σου , πιστεύω αρχικά ότι δεν θα σε επιλέξει γιατί δεν χρειάζεται σχεδιαστή ή τουλάχιστον δε ξέρει ότι χρειάζεται. Ακόμη και αν σε επιλέξει δε θα έχεις τα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι μηχανικοί ούτε την αντίστοιχη ασφάλιση. Όχι πως τελειώνοντας το ΤΕΙ θα είχε καλύτερη μοίρα, αλλά δε θα είχες ξοδέψει τόσα χρόνια και χρήματα στη ‘ δωρεάν παιδεία’.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τασούδης Σταύρος7 Δεκεμβρίου 2010 - 2:45 π.μ.

  Ανώνυμε Ζ, αν εξαιρέσω την κατεύθυνση της οργανωσιακής σχεδίασης που είναι κυρίως θεωρητική, συμφωνώ ότι εργαστηριακά πέρα από τις πληροφορικές και λίγο τη κατεύθυνση σχεδίασης με Η/Υ του τμήματος μας που ευνοούνται(λόγο εργαστηρίου υπολογιστών) , η κατεύθυνση της Επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή είναι στο έλεος παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είναι από τις πιο ισχυρές κατευθύνσεις. Διαδραστικός πίνακας? Απτική οθόνη? Έστω ένα απτικό κινητό μωρέ αδερφέ να σχεδιάσουμε σωστά μια εφαρμογή.
  Θα έρθω τώρα να εστιάσω στο κομμάτι στο (exo apo ti suro den kseroume ti sumbainei, fantasou international..). Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ούτε στη Σύρο ξέρουν τι έχει. Άτομα έχουν φύγει από τη Σύρο και δεν γνωρίσουν πως δουλεύει το Νεώριο, τι μηχανήματα έχει , πώς σχεδιάζουν στον υπολογιστή και πως είναι οργανωμένη η στελέχωσή του. Ατυχία , αλλά τιμή της να νοιάζεται μόνο η Μπρισνόβαλη για εκπαιδευτικό μάθημα στο Νεώριο. Εγώ αναρωτιέμαι οι εκδρομές που γίνονται στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια έχουν σκοπό να μας υποδείξουν που θα πάμε να συνεχίσουμε μετά στο εξωτερικό και μόνο. Η Ελλάδα δεν έχει εταιρίες, εργοστάσια, πανεπιστήμια, άλλους φορείς που μπορεί το τμήμα να μας ΣΥΝΔΕΣΕΙ π α ρ ά λ λ η λ α με αυτά του εξωτερικού. Είναι εντυπωσιακή η εσωστρέφεια που μας διακρίνει σαν τμήμα σε αυτό το κομμάτι, ενώ υπάρχουν αρμόδιοι για τη διοργάνωση παρόμοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδρομών.
  Lazo, μην είσαι κακοπροαίρετος , μπορεί κάποιος να το κινήσει και να το ψάχνει μεθοδικά, αν δεν υπάρξει όμως η αναγκαία οργανωμένη υποστήριξη από το τμήμα δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι σίγουρος κάποιος για το μέλλον του. Μ’αρέσει που είσαι αισιόδοξος και ελπίζω να είναι επειδή θέλεις να πιέσεις και όχι επειδή δε θα χρειαστεί να πιέσεις για το μέλλον σου. Το να μάθουμε οποιαδήποτε καινούριο εργαλείο δεν είναι δύσκολο όσο υπάρχουν ενημερωμένοι καθηγητές. Το ότι πλέον η Φλωρεντία κάνει και Photoshop ,και στο studio 2-3 μάθατε softimage το θεωρώ μεγάλο βήμα και όσο υπάρχουν απαιτητικοί σπουδαστές περιμένω κι άλλα.
  Ανώνυμε Η, δυστυχώς έχεις δίκαιο, το τμήμα μας δεν έχει διασύνδεση με την NASA ούτε με το ΜΙΤ απ’ ότι έχω καταλάβει και ακόμη και αφυΐα να είσαι ξέχνα τη μεταγραφή.
  Bofy , μην αποπαίρνεις τον ανώνυμο Η. Μάλλον είπε τη γνώμη του ίσως λίγο πιο ειρωνικά για να εκφράσει την αγωνία του, που λίγοι στο τμήμα μας, δεν καταλαβαίνω το γιατί αλλά δεν την έχουν. Σχολίασα παραπάνω για το ΤΕΙ το ίδιο ισχύει και για το ΙΕΚ , απλά όχι τόσο ακραία, δε θέλω να κατηγορηθώ για έπαρση καθώς δε θεωρώ ότι είμαστε κοινωνικά ανώτεροι από έναν οικοδόμο ,ντιλιβερά κ.τ.λ. , πιστεύω και σύ το ίδιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή